en ru
naujienos


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė dėl bankroto bylų iškėlimo pripažinimo Europos Sąjungos valstybėse narėse
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2012 m. balandžio 4 d. priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2012 pripažino ir patvirtino, jog 2000 m. gegužės 29 d. Europos Sąjungos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1346/2000dėl bankroto bylų 16 straipsnio prasme kitų Europos Sąjungos valstybių teismų sprendimai dėl bankroto bylos iškėlimo, neatsižvelgiant į tai, ji iškeliama fiziniam asmeniui, ar juridiniam asmeniui, pripažįstami visose kitose valstybėse Europos Sąjungos narėse, įskaitant ir Lietuvos Respubliką, automatiškai nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje (nebent atitinkamoje valstybėje tokio pripažinimo pasekmės akivaizdžiai prieštarautų tos valstybės viešajai tvarkai, ypač jos pagrindiniams principams, arba asmens konstitucinėms teisėms ir laisvėms) bei toks pripažinimas teismo sprendimui dėl bankroto bylos iškėlimo pripažįstančioje valstybėje turi būti suteikiamas be jokių papildomų sąlygų.
2012-04-10 Daugiau

Advokato padėjėjas Mantas Gerdauskis vedė mokymus Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos nariams
2012 m. kovo 27 d. advokato padėjėjas Mantas Gerdauskis vedė mokymus Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos nariams sutarčių teisės ir civilinės teisinės atsakomybės tema.
2012-03-27 Daugiau

Didžioji dalis verslo patikrinimų bus vykdomi laikantis bendro standarto: kontroliniai klausimynai
Kontrolinis klausimynas – tai dokumentas, sudarytas iš klausimų, leidžiančių priežiūros institucijai surinkti detalią informaciją apie inspektuojamą subjektą bei patikrinti svarbiausių teisės aktų reikalavimų tam tikroje srityje laikymąsi.
2012-03-05 Daugiau

Įmonės akcininko atsakomybė gali būti prilyginama įmonės vadovo atsakomybei
LR CK nuostatos numato galimybę įmonei ir jos kreditoriams prisiteisti žalos atlyginimą iš įmonės vadovų (administracijos vadovo ir valdybos narių) bei įmonės akcininkų.
2012-02-20 Daugiau

Keisis hipotekos (įkeitimo) teisinio reguliavimo mechanizmas
Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigalios esminiai hipotekos sandorių objekto, registravimo bei skolos išieškojimo teisinio reglamentavimo pakeitimai, numatyti Lietuvos Respublikos Civiliniame ir Civilinio proceso kodeksuose bei kituose lydinčiuose įstatymuose.
2012-02-06 Daugiau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

© 2008 ADLEX. Gynėjų g. 16, Vilnius, tel. +370 5 204 5554, faks. +370 5 204 5500, el. p. adlex@adlex.lt