Saulės byla
Praėjusių metų sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė pataisas, kuriomis pakeitė elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos išteklių, supirkimo tarifo nustatymo tvarką. Pataisomis įtvirtinus teisinio reguliavimo principą, pagal kurį Fiksuoto tarifo dydis buvo susietas su leidimo gamybai išdavimo metu galiojusiu tarifo dydžiu, atlikti galimai neteisėti ir antikonstituciniai veiksmai.
 
Gamintojai leidimus plėtrai gavo laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. –  tuo metu, kai galiojo 1,44 LTL/kWh supirkimo tarifas elektros jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra iki 30 kW ir 1,80 LTL/kWh supirkimo tarifas elektros jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra iki 30 kW. Tačiau dėl pataisų, kuriomis reguliuojami jau įvykę visuomeniniai santykiai šiuo metu ir ateinančius 12 metų jie turės pardavinėti pagamintą elektros energiją 0,19 LTL/kWh ir 0,20 LTL/kWh mažesniais tarifais, nei kad buvo nustatyta įstatymo.

Advokatų profesinė bendrija ADLEX yra parengusi keletą kolektyvinių ieškinių valstybei. Iki šiol „ADLEX”, atstovaudama daugiau nei pusantro šimto mažųjų saulės energijos gamintojų, kreipėsi į teismą, prašydama saulininkams atlyginti Lietuvos valstybės padarytą žalą dėl neteisėto įstatymo pakeitimo, kuriuo koreguojama Fiksuoto tarifo nustatymo tvarka.