2014 July 01
Priimti nauji Darbo kodekso pakeitimai: apžvalga
PLAČIAU
Saulės byla
VEIKLOS SRITYS
 • Įmonių teisė
 • Energetikos projektai
 • Restruktūrizavimas ir bankrotas
 • Farmacijos teisė
 • Viešoji ir privačioji partnerystė
 • Mokesčių teisė ir mokestiniai ginčai
 • Viešieji pirkimai
 • Intelektinė nuosavybė
 • Žiniasklaida ir reklama
 • Informacinės technologijos
 • Komercinė ir sutarčių teisė
 • Nekilnojamojo turto ir statybų teisė
 • Administracinė teisė
 • Muitų teisė
 • Draudimas
 • Transporto teisė
 • Konkurencijos teisė
 • Darbo teisė
 • Šeimos ir paveldėjimo teisė
 • Baudžiamoji teisė
 • Teismo procesas ir arbitražas
 • Sporto teisė
KOMANDA
Šiuo metu mūsų bendrijoje dirba 20 kvalifikuotų teisininkų, kurie profesinių žinių sėmėsi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio universitetuose, vertingos praktikos įgijo stažuodamiesi bei dirbdami žymiausiose advokatų kontorose.
KONTAKTAI
Verslo centras „VERTAS“
Gynėjų g. 16, 6 aukštas
LT-01109 Vilnius,
Lietuva

t +370 5 204 5554
f +370 5 204 5500